Thuốc Chống Co Thắt

 • Nicomen 5mg

  Nicomen 5mg

  Ngày đăng: 2018-11-14 09:15:47
  Thành phần: Nicorandil Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên Hàm lượng: 5mg/ viên SĐK:VN-10579-10
 • Nitramyl 2,5mg

  Nitramyl 2,5mg

  Ngày đăng: 2018-11-14 09:14:08
  Thành phần: Nitroglycerin Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:hộp 6 vỉ x 10 viên nén Hàm lượng: 2,5mg SĐK:VNB-3514-05
 • Nitromin xịt

  Nitromin xịt

  Ngày đăng: 2018-11-14 09:12:15
  Thành phần: Nitroglycerin Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Dung dịch phun mù Đóng gói:Hộp 1 Lọ 10g chứa 8g dung dịch Nitroglycerin 1% Hàm lượng: 04mg/liều SĐK:VN-5441-01
 • Nitromin 2,6

  Nitromin 2,6

  Ngày đăng: 2018-11-14 09:04:45
  Thành phần: Nitroglycerin Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén giải phóng có kiểm soát Đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên Hàm lượng: 2,6mg SĐK:VN-5440-01
 • Vosfaren MR DMC

  Vosfaren MR DMC

  Ngày đăng: 2018-11-13 10:03:57
    Thành phần: Trimetazidine dihydrochloride 35mg Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén bao phim giải phóng có biến đổi Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 30 viên SĐK:VN-17735-14
 • Vosfaren ĐMC

  Vosfaren ĐMC

  Ngày đăng: 2018-11-13 09:48:08
  Thành phần: Trimetazidine Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén bao phim Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 30 viên Hàm lượng: 20mg SĐK:VN-6290-02
 • Tildiem 60mg

  Tildiem 60mg

  Ngày đăng: 2018-11-13 09:42:09
  Thành phần: Diltiazem Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên Hàm lượng: 60mg SĐK:VN-7224-02
 • Imdur 30 mg

  Imdur 30 mg

  Ngày đăng: 2018-11-13 09:38:54
  Thành phần: Isosorbide 5 Mononitrate Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén tác dụng chậm Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên Hàm lượng: 60mg SĐK:VN-6459-02
 • Bisostad 2,5 mg

  Bisostad 2,5 mg

  Ngày đăng: 2018-11-12 11:12:32
  Thành phần: Bisoprolol fumarat 2,5mg Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén bao phim Đóng gói:Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK:VD-24559-16
 • Nitrostad 2,5mg

  Nitrostad 2,5mg

  Ngày đăng: 2018-11-12 11:07:49
  Thành phần: Nitroglycerin Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nang tác dụng chậm Đóng gói:Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 6 vỉ; 10 vỉx10 viên nang tác dụng chậm Hàm lượng: 2,5mg SĐK:VNB-0152-02
 • Imdur 60 mg

  Imdur 60 mg

  Ngày đăng: 2018-11-12 11:05:18
  Thành phần: Isosorbide 5 Mononitrate Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên nén tác dụng chậm Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 15 viên Hàm lượng: 60mg SĐK:VN-6459-02
 • Vastarel MR 35mg

  Vastarel MR 35mg

  Ngày đăng: 2018-11-12 11:03:32
  Thành phần: Trimetazidine Nhóm thuốc: Thuốc tim mạch Dạng bào chế:Viên bao phim dạng phóng thích mới Đóng gói:Hộp 1 vỉ x 30 viên;Hộp 2 vỉ x 30 viên Hàm lượng: 35mg SĐK:VN-7682-03
 • Finarine 2,5mg

  Finarine 2,5mg

  Ngày đăng: 2018-11-10 09:38:58
  Thành phần: Difemerine Hydrochloride SĐK:VN-10494-10 Dạng bào chế:Viên nang Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên Nhà sản xuất: Kyung Dong Pharm Co., Ltd Estore> Nhà đăng ký: Pharmix Corp Estore> Nhà phân phối: Estore> Hàm lượng: 2,5mg Nhóm sản phẩm: Thuốc đường tiêu hóa
 • Meburatin 100mg

  Meburatin 100mg

  Ngày đăng: 2018-11-10 08:53:08
  Thành phần: Trimebutine maleate Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK:VN-5587-08
 • Spasmaverin 20 viên

  Spasmaverin 20 viên

  Ngày đăng: 2018-11-10 08:51:12
  Thành phần: Alverine (tương ứng với Alverin citrat 67,3mg) 40mg Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 3 vỉ x 20 viên SĐK:VD-21163-14
 • Nospa forte 80mg

  Nospa forte 80mg

  Ngày đăng: 2018-11-09 08:49:26
  Thành phần: Drotaverine Nhóm thuốc: Thuốc đường tiêu hóa Dạng bào chế:Viên nén Đóng gói:Hộp 2 vỉ x 10 viên Hàm lượng: 80mg SĐK:VN-7987-03